Infoproject Computers-Инфопроек Компјутерс
   
  citaci

Читачи - Камери

Опрема за евиденција на работно време, контрола и мониторинг на пристап.

ЧИТАЧИ

 

Опрема за контрола на пристап


За само 14.990 денари

ДОБИВАТЕ

- Читач (PP6750)
- 25 картички (1.8mm)
- Software (Програма)

 

Програма

за евиденција на работно време

ВАША ЗАКОНСКА ОБВРСКА - НАШЕ РЕШЕНИЕ

над 400 инсталации низ Македонија, и странство


Според закон за работни односи (Член 110), имате обврска за евиденција на работното време на Вашите вработени.

Опис на програмата

  • Дефинирање на лица – вработени или гости, дефинирање на параметри на читачите, како што се време и датум, и сите прегледи на работно време и пристап (дневно, месечно, период,..)
  • Програмата формира комплетен систем со кој можете сами да ги дефинирате:
  • Вашите корисници - лица (име, презиме, оддел, број на карта, и сл.) на картичките и нивните пристапи до секој читач - врата поединечно, односно кој вработен каде или на која врата има одобрување за пристап. Времеските зони доколку Ви се потребни сами ги дефинирате и ги доделувате на секое лице поединечно. Врсти на одсаства (службено, приватно, празник,..)
  • Функциите за секој читач посебно. За секоја врата задавме поставувачки вредности, како што се: Датум, време, времетраење на порака, споредување на карти (или ПИН број и карта), времетраење на отварање на вратата, времетраење на одѕив на порака, споредување на временски зони, итн.
  • Секојдневно (самите одбирате колку често) треба да ги исчитате податоците од читачите. Податоците се сместуваат во стандардни ACCESS (или SQL) податочни табели кои лесно можат да се користат и за други намени.
  • Преглед на податоците се прави во третиот дел кој ни дава можност за исправки, додавки, и прегледи (дневни, месечни, за период) и тоа детални со секој влез и излез, и групни, на ниво на ден за секој корисник прв влез и последен излез.

 

КАМЕРИ

 

Опрема за видео надзор


Наскоро - супер понуда

Овде ќе најдете една минимална конфигурација за Вашиот систем за мониторинг

  • Подразбира една видео картичка.
  • Подразбира една камера.

 

by Infproject Computers 2010